Join/Renew Now

USATF Course Certification – IAAF Measurers

The individuals listed below have status as IAAF “A” or “B” grade measurers.

Alabama John DeHaye IAAF-B    256-881-9326
Alabama Rick Melanson IAAF-B 205-835-0030
Alaska Rick Wilson IAAF-B 907-279-2773
Arizona Joe Galope IAAF-B 602-380-4797
Arizona Tom LaBlonde IAAF-B 602-308-9980
Arizona Gene Newman IAAF-A 520-904-7805
Arizona Jay Wight IAAF-A 520-256-1273
Arkansas Don Potter IAAF-A 501-514-4370
California Tom Knight IAAF-A 650-210-6684
California Ron Scardera IAAF-A 323-896-7750
California Doug Thurston IAAF-A 916-802-7668
Canada Bernie Conway IAAF-A 519-641-6889
Colorado Ken Hardwick IAAF-B 405-820-6007
Colorado Duane Russell IAAF-A 720-935-9826
Connecticut Jim Gerweck IAAF-A 203-858-5449
Connecticut Pete Volkmar IAAF-B 860-437-7247
DC Robert Thurston IAAF-A 202-726-1518
Florida Doug Loeffler IAAF-A 561-391-2880
Florida Everett McDowell IAAF-B 727-744-7608
Florida Tom Ward IAAF-B 407-896-1160
Florida Toni Youngman IAAF-A 407-619-2797
Florida Ron Fitzpatrick IAAF-B 603-731-3345
Georgia Woody Cornwell IAAF-B 803-405-1525
Georgia Doug Jones IAAF-B 770-682-9962
Hawaii Ron Pate IAAF-B 808-551-4463
Illinois Neyl Marquez IAAF-A 312-933-3796
Illinois Winston Rasmussen IAAF-B 630-393-4952
Indiana David Harriman IAAF-B 317-679-1403
Iowa Michael Franke IAAF-B 515-992-3585
Iowa Karl Ungerean IAAF-B 563-324-2250
Maryland Lyman Jordan IAAF-B 301-598-5900
Maryland Nathan Porch IAAF-B 856-803-7678
Maryland John Sissala IAAF-B 301-938-3861
Massachusetts Justin Kuo IAAF-A 617-731-9889
Massachusetts Steve Vaitones IAAF-A 978-973-9873
Michigan Scott Hubbard IAAF-A 810-629-8963
Michigan Mark Neal IAAF-A 248-894-3846
Minnesota Barb Leininger IAAF-B 612-644-8185
Minnesota Rick Recker IAAF-B 612-375-0805
Missouri Louis Joline IAAF-B 816-679-8185
Nevada Paul Fritz IAAF-B 702-457-3300
New Jersey Larry Baldasari IAAF-B 609-890-8343
New Jersey Dan Brannen IAAF-A 973-214-1500
New York Jim Gilmer IAAF-A 518-852-3562
New York Jeff John IAAF-B 716-982-4779
New York David Katz IAAF-A 516-883-5599
New York Kevin Lucas IAAF-B 585-899-9749
New York Gary Westerfield IAAF-B 631-979-9603
North Carolina Dick Forbis IAAF-B 919-929-9055
North Carolina Brandon Wilson IAAF-A 252-933-5373
North Carolina Neville Wood IAAF-B 919-295-0013
Ohio David Heithaus IAAF-B 928-210-7578
Ohio Jane Parks IAAF-A 973-349-0033
Ohio Don Standish IAAF-B 419-872-9903
Ohio Mike Wickiser IAAF-A 330-592-4417
Ohio Jim Wilhelm IAAF-B 330-933-9917
Oklahoma Don Garrett IAAF-B 405-850-5834
Oregon Lee Barrett IAAF-A 503-867-3836
Oregon Carol Mclatchie IAAF-B 541-788-1577
Pennsylvania Diana Bean IAAF-B 607-240-9858
Rhode Island Ray Nelson IAAF-B 401-270-2835
South Carolina Danny White IAAF-B 843-230-8648
Tennessee Al Dausman IAAF-B 865-376-1687
Tennessee Dave Rogers IAAF-B 423-502-2459
Tennessee Linwood "Oscar" Wagner IAAF-B 423-282-5559
Texas Bob Barnhill IAAF-B 713-869-0732
Texas Logan Burgess IAAF-A 214-803-7800
Texas Matthew Compton IAAF-B 214-924-4645
Texas Bill Grass IAAF-B 956-493-8123
Virginia Pam Garrett IAAF-B 757-285-6645
Virginia Matthew Studholme IAAF-B 276-591-9242
Washington Bob Brennand IAAF-B 360-310-0747
Wisconsin David Moore IAAF-B 920-840-4582


The individuals listed below are former IAAF “A” or “B” grade measurers.

  Tom Aten IAAF-B    Retired
  Bob Baumel IAAF-A    Retired
  Andy Beach IAAF-B    Retired
  Bill Belleville IAAF-B    Deceased
  Charles Clines IAAF-B    Retired
  Bill Glauz IAAF-A    Retired
  John Grandits IAAF-B    Retired
  Paul Hess IAAF-B    Retired
  Paul Hronjak IAAF-A Deceased
  Jim Knoedel IAAF-B Retired
  A.C. Linnerud IAAF-A Deceased
  Tom McBrayer IAAF-A Retired
  Wayne Nicoll IAAF-A Deceased
  Pete Riegel IAAF-A Deceased
  Tom Riegel IAAF-A Retired
  Dan Shepan IAAF-B Deceased
  Brian N. Smith IAAF-B Deceased
  Allan Steinfeld IAAF-E Deceased
  Carl Wisser IAAF-E Deceased
  Ken Young IAAF-B Deceased

 

© 2001-2022 USA Track & Field, Inc. All Rights Reserved.